Οι Τομείς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας της Νέας Δημοκρατίας. Αποτελούν δομές προγραμματισμού και υλοποίησης αποφάσεων που καλύπτουν όλο το εύρος της δραστηριότητας του πολιτικού μας οργανισμού.