Δήλωση του Προέδρου της Ν.Δ. κ. Κυριάκος Μητσοτάκη για την απλή αναλογική