Τον Ιανουάριο του 2017 συστάθηκε με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, Ιστορικό Αρχείο της Νέας Δημοκρατίας. 

Το Ιστορικό Αρχείο αποτελεί ειδική διεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας και υπάγεται διοικητικά στον Πρόεδρο.

Σκοπός του Ιστορικού Αρχείου είναι η συγκέντρωση, καταγραφή, ταξινόμηση, ψηφιοποίηση, αξιοποίηση και διάχυση τεκμηρίων που αφορούν την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας και, ευρύτερα, κεντροδεξιών και φιλελεύθερων πολιτικών στην Ελλάδα του 20ού αιώνα. 

Τα τεκμήρια περιλαμβάνουν έγγραφα, οπτικοακουστικό υλικό, βιβλία, κειμήλια, χάρτες και άλλα συναφή στοιχεία. Για την καταγραφή και αξιοποίησή τους εφαρμόζονται οι σύγχρονοι διεθνείς κανόνες ταξινόμησης, διαβάθμισης, ψηφιοποίησης και πρόσβασης με επιστημονικές μεθόδους και με βάση τις εθνικές και διεθνείς κείμενες διατάξεις. Παράλληλα, το Ιστορικό Αρχείο προάγει την επιστημονική έρευνα και συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο για θέματα που άπτονται της αποστολής του μέσα από δημόσιες εκδηλώσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδόσεις, κινηματογραφήσεις, παραγωγές στα ΜΜΕ κ.ά. 

Το αρχειακό υλικό του Ιστορικού Αρχείου προέρχεται από κομματικά όργανα, αρχειακούς φορείς, κομματικά στελέχη, ιδιώτες και πολιτικά πρόσωπα που έχουν συμβάλει στην πολιτική της παράταξης και της χώρας από καίριες και κορυφαίες θεσμικές θέσεις και έχουν διαφυλάξει υλικό  για τη διερεύνηση και προαγωγή της μελέτης της νεότερης πολιτικής ιστορίας και πολιτικής σκέψης. 

Γενική Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου είναι η Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου, Αναπλ. Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Αναπληρώτρια Διευθύντρια είναι η ιστορικός Ελένη Σχινά .